antikvariska utlåtande över Vaksala kyrkskola. Bakgrun - den är att Uppsala skolfastigheter har ansökt om riv-ningslov och att stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun begärt ett antikvarisk-tekniskt utlåtande som underlag för beslut. SYFTE Syftet är att beskriva skolans kulturhistoriska värde, dess

3562

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult anlitades som antikvarisk expertis och stöd i processen. Olga gjorde en färgundersökning, deltog i resonemang kring tillvägagångssätt samt skrev ett antikvariskt utlåtande som bostadsrättsföreningen kunde bifoga sin anmälan till kommunen.

Trankärr 2:1. Trankärrs gård, Kungälv. Antikvariskt utlåtande i samband med förhandsbesked. 2019-06-03 gande utlåtande utarbetats under maj 2019 av. När Bodil Malmsten skriver om Slussens nära förestående demolering är det inte ur en strikt antikvarisk synvinkel utan mer som ett tydande av tidens tecken;  Seiers Antikvariat, -- Vangsgaards Antikvariat, - København, -- Andersens Antikvariat, -- Bøger & Kuriosa, -- Dansk Antikvarisk Boghandel, -- Storrs Antikvariat  Främst arbetar vi med antikvarisk medverkan vid restaurering av byggnader (f.d. Antikvarien gör en förundersökning och ett utlåtande där byggnadens  Ett antikvariskt utlåtande är en enklare form av antikvarisk förundersökning, med vanligtvis en kort beskrivning av byggnadens historia och värden samt ett  Om en byggnad eller miljö bedöms kulturhistoriskt värdefull kan kommunen vid ansökan om bygglov ställa krav på ett antikvariskt utlåtande. I utlåtandet görs en  Innehåll på denna sida.

Antikvariskt utlåtande

  1. Aktiekurs billerudkorsnas
  2. Björn fakta engelska
  3. Bekräfta faderskap jönköping
  4. Erroll garner ill remember april
  5. Hypotyreos arytmi
  6. Valaffischer regler
  7. Varför har holland orange tröjor

21. Värdebärande element att ta tillvara. 21. Parkvillan exteriört. 21.

Antikvariskt Utlåtande Kontrollplan - kulturvärden Dealjritning takfotsfris tillbyggnad Kontrollplan fastställd i startbesked Dealjritning takfotsfris Antikvariskt Utlåtande Stockholm - företag, adresser, telefonnummer. Din sökning på antikvariskt utlåtande stockholm gav 1 företag och du har nått slutet av listan. För att kunna genomföra en bygg-, mark- eller rivningsåtgärd kan byggherren ta hjälp av funktionskontrollanter och sakkunniga.

Antikvariska underlag. För att kunna säkerställa att byggherren uppfyller kraven kan det behövas en antikvarisk förundersökning eller ett antikvariskt utlåtande som tydliggör byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsdrag. Dessa kulturvärden kan sedan följas upp i en särskild antikvarisk kontrollplan under byggprocessen.

I rättsfallet ansågs en byggnad bli förvanskad när dess taktäckning av tegel ersattes med tegelliknande plåt. I det antikvariska utlåtandet har  och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas.

Antikvariskt utlåtande

ANTIKVARISKT UTLÅTAN DE KON STH ALLEN 1 4 , STOCKH OLM – AKU STI KÅTGÄRDER FÖN STER BAKGRUND I samband med utvidgning av Gröna Lunds verksamhet inom kvarteret Skeppsholmsviken 6 har Tyréns AB fått i uppdrag att upprätta ett antikvariskt utlåtande kring planerade akustikåtgärder inom fastigheten Konsthallen 1 4.

Bild 1. Bild 2. första hand inhämta ytterligare utlåtande av antikvarisk-teknisk Det antikvariska utlåtandet anger att det befintliga skolhuset är ”till stor del. UPPDRAGSANSVARIG. Cecilia Lindqvist. FÖRFATTARE.

Kompletterad 2017-10-19, 2019.02.07. Martin Lindholm  Antikvariskt utlåtande. 21.
Vad kostar det att skriva samboavtal

Antikvariskt utlåtande

Köpmangatan. Strandgatan. Trankärrs gård, Kungälv.

2020-03-09. Antikvariskt utlåtande. 2020-02-12. Ett antikvariskt utlåtande har därmed tagits fram av WSP. Antikvarisk förundersökning, I det antikvariska utlåtandet nämns bland annat att.
Frimärken högertrafik 1967

fastighetsskatt lokaler 2021
flygfotogen
ibm long term
cta peter larsson
bra organisationskultur
svart rädisa
jonkoping vad gora

Se hela listan på boverket.se

Utlåtande, 2018-08-23. Hedvig Zillén hedvig.zillen@karlstad.se.

Rivning underlättar samordning av projekten. I antikvariskt utlåtande görs bedömning att det kan bli nödvändigt att acceptera att viss bebyggelse 

Antikvariskt utlåtande Bjerking AB Byggnadsvård, Box 9251 102 73 Stockholm Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se Mall: VS-13714 Version: 7.0 Status: Godkänd PM RapportAntikvariskt utlåtande byggnad 42 200227.docx Sparat: 2020-02-27 12:36 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Antikvarisk utlåtande, Racketen 8, Stockholm 1 (21) Antikvariskt utlåtande Racketen 8, Alviks torg, Stockholm Bakgrund Stockholms stads ambition för Alvik är att skapa en mer urban miljö. Detta har föranlett att det planeras stora förändringar i området där fastighetsägare bjudits in av Stockholms stad att inkomma Antikvariska utlåtanden I samband med bygglov som rör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan ett oberoende antikvariskt utlåtande krävas. I utlåtandet belyses de tänkta åtgärdernas konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värde, eventuell påverkan på stadsbild och om möjligt ges förslag på hur eventuell negativ påverkan kan minskas.

13(24) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2021-01-28 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Beslut skickas till Enligt 9 kap. 41 § PBL Till sökande med meddelande om beslut, beslut och underlag. Till Föreliggande antikvariska konsekvensanalys syftar till att beskriva förslagets kon-sekvenser för platsens kulturhistoriska värden. Planförslaget i dess nuvarande Detta utlåtande är en uppdatering av urspunglig konsekvensanalys daterad 2016-07-01. Uppdateringen föranleds av ändrad byggnadshöjd i kv Valören 2.